Ing. Jan Mašek

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. Ve firmě ALBET metal, s.r.o., se podílí na realizaci složitých ocelových konstrukcí a opláštění budov po celé ČR. Je jedním ze zakladatelů firmy a zastává pozici jednatele.


Nejnovější články autora