Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jako soudní znalec a autorizovaná osoba se věnuje hlavně oboru ocelových a příbuzných konstrukcí. Od roku 2007 působí v projektové a znalecké kanceláři KONSTAT s.r.o., která se zabývá výzkumem a komplexním řešením převážně ocelových konstrukcí v ČR i zahraničí. Společnost působí také jako externí odborné pracoviště pro tuzemského výrobce trapézových plechů – firmu CB PROFIL a.s.


Nejnovější články autora