Ing. arch. Jan Maloušek

Na ČVUT v Praze absolvoval Fakultu architektury, obor architektura a urbanismus, a postgraduální studium, obor dějiny architektury – rekonstrukce a památková péče. Od roku 2005 spoluvlastní architektonický a projektový ateliér StAr atelier s.r.o. Působí v Národním památkovém ústavu. Na projektu obnovy Clam-Gallasova paláce působil jako územní garant odborné organizace státní památkové péče (s PhDr. Petrou Hoftichovou).


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:36
Tracy is unable to log error.