Ing. arch. Jan Maloušek

Na ČVUT v Praze absolvoval Fakultu architektury, obor architektura a urbanismus, a postgraduální studium, obor dějiny architektury – rekonstrukce a památková péče. Od roku 2005 spoluvlastní architektonický a projektový ateliér StAr atelier s.r.o. Působí v Národním památkovém ústavu. Na projektu obnovy Clam-Gallasova paláce působil jako územní garant odborné organizace státní památkové péče (s PhDr. Petrou Hoftichovou).


Nejnovější články autora