Ing. arch. Aleš Makový

Architekt a autorizovaný energetický specialista věnující se dotačnímu titulu Nová zelená úsporám a návrhům pasivních domů s velmi nízkými ročními náklady na celkový provoz domu s důrazem na architekturu a estetiku domu. Po ukončení studia na ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství, se plně věnuje projektům a navrhování nízkoenergetických a pasivních domů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 07:47
Tracy is unable to log error.