Lukáš Makovský

Senior manager, oddělení nemovitostí, Deloitte. Urbanista a ekonom,  věnuje se převážně  analýze  trhu  nemovitostí a dopadům regulace v městském a regionálním rozvoji.  Dříve působil na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde vedl kancelář strategie a rozvoje. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a aplikovanou  ekonomii na CERGE-EI.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 07:10
Tracy is unable to log error.