Ing. Petr Makásek, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Již během studia působil ve firmě PRAGOPROJEKT, a.s., jako projektant podzemních staveb, kde se podílel na projektech silničních tunelů v ČR a na Slovensku. Od roku 2011 pracuje ve firmě Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., na mezinárodních i místních tunelových projektech. Od roku 2013 vede tunelové oddělení. Je členem ČKAIT a SKSI.


Nejnovější články autora