Ing. Petr Makásek, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Již během studia působil ve firmě PRAGOPROJEKT, a.s., jako projektant podzemních staveb, kde se podílel na projektech silničních tunelů v ČR a na Slovensku. Od roku 2011 pracuje ve firmě Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., na mezinárodních i místních tunelových projektech. Od roku 2013 vede tunelové oddělení. Je členem ČKAIT a SKSI.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 07:26
Tracy is unable to log error.