Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.

Expertka v oblasti osvětlování, hlavně vlivu světla na zrakový komfort. Absolventka FA ČVUT v Praze. Od roku 2014 působí v UCEEB ČVUT v Praze, kde mj. vede Platformu pro zdravé osvětlování. Přednáší na FSv ČVUT a FUA TUL. Členka mezinárodní odborné společnosti Daylight Academy a Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE).


Nejnovější články autora