Ing. Jakub Lysoněk

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. Po ukončení studia v roce 2011 se věnoval realizaci mostních staveb v ČR a Polsku jako stavbyvedoucí a vedoucí přípravy staveb. Od roku 2016 působí ve firmě SILNICE GROUP a.s., v současné době jako hlavní stavbyvedoucí.


Nejnovější články autora