Doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA

Vystudoval MBA na Nottingham Trent University. Jeho specializací jsou měkké dovednosti, řízení lidských zdrojů a projektový management. V současnosti působí na Bankovním institutu vysoké škole, a.s. Souběžně pracuje pro European Council for Business Education a International Association for Development Education.


Nejnovější články autora