Ing. arch. Jiří Liškutín

V roce 1982 vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, po sedmileté praxi ve Stavoprojektu Ostrava pracuje jako samostatný architekt.


Nejnovější články autora