Ing. arch. Jiří Liškutín

V roce 1982 vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, po sedmileté praxi ve Stavoprojektu Ostrava pracuje jako samostatný architekt.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 21:30
Tracy is unable to log error.