Ing. Ondrej Kybast

Absolvent ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 1986 doposud pracuje u firmy Metrostav na velkých projektech pozemních i vodohospodářských staveb ve funkcích asistent stavbyvedoucího, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí projektu, specialista. Na zakázce ČOV Kamenice pracoval ve funkci stavbyvedoucího a přípraváře. Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru vodní stavby a krajinné inženýrství.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:09
Tracy is unable to log error.