Ing. Ondrej Kybast

Absolvent ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 1986 doposud pracuje u firmy Metrostav na velkých projektech pozemních i vodohospodářských staveb ve funkcích asistent stavbyvedoucího, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí projektu, specialista. Na zakázce ČOV Kamenice pracoval ve funkci stavbyvedoucího a přípraváře. Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru vodní stavby a krajinné inženýrství.


Nejnovější články autora