Ing. Jakub Kvasnica

V roce 2019 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. V následném doktorském studiu se věnuje tematice energeticko-ekonomického modelování a simulací v oblasti budov. Od roku 2019 také pracuje ve společnosti SEVEn na pozici konzultanta, kde se zabývá hodnocením politik energetické účinnosti ve stavebnictví a projektům v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:52
Tracy is unable to log error.