Prof. Dr.-Ing. Helmut Kurth, MBA

Stavební inženýrství vystudoval na Univerzitě v Berlíně. Titul Ph.D. získal na University of St. Louis, Missouri, USA. Člen Bavorské inženýrské komory a člen Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure. Pracoval ve vedoucí funkci ve velké stavební firmě Werner Zapf KG v Bayreuthu (inženýrské konstrukce, průmyslové a obytné stavby). V současnosti je majitelem a ředitelem inženýrského konzultačního centra v Ködnitz. Je hostujícím profesorem na ČVUT v Praze.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:24
Tracy is unable to log error.