Ing. Petr Kuba, Ph.D.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Přes 25 let se věnuje projektování staveb, zhruba pět let projektuje ve 3D. Pracuje ve firmě Hydroprojekt jako vedoucí vodohospodářského oddělení divize 151 (městská infrastruktura  – čištění odpadních vod a kanalizace). Od roku 2013 působil nejprve jako hlavní inženýr, později jako manažer projektu na Nové vodní linky ÚČOV Praha. Od roku 2006 je autorizovaným inženýrem ČKAIT.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 21:45
Tracy is unable to log error.