Ing. Petr Kuba, Ph.D.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Přes 25 let se věnuje projektování staveb, zhruba pět let projektuje ve 3D. Pracuje ve firmě Hydroprojekt jako vedoucí vodohospodářského oddělení divize 151 (městská infrastruktura  – čištění odpadních vod a kanalizace). Od roku 2013 působil nejprve jako hlavní inženýr, později jako manažer projektu na Nové vodní linky ÚČOV Praha. Od roku 2006 je autorizovaným inženýrem ČKAIT.


Nejnovější články autora