Ing. Miroslav Krsek

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Poté nastoupil do firmy SUDOP PRAHA a.s. Na pozici hlavního inženýra projektu se věnoval hlavně českým železničním koridorům v Táboře, Ústí nad Orlicí i Praze. Přednáší na odborných konferencích a publikuje v odborných časopisech. Zpracoval první dokumentaci nové železniční trati z Prahy do Berouna s dvojicí 25 km dlouhých tunelů. V současnosti připravuje pilotní úsek vysokorychlostní trati z Prahy-Běchovic
do Poříčan.