Ing. Miroslav Krsek

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Poté nastoupil do firmy SUDOP PRAHA a.s. Na pozici hlavního inženýra projektu se věnoval hlavně českým železničním koridorům v Táboře, Ústí nad Orlicí i Praze. Přednáší na odborných konferencích a publikuje v odborných časopisech. Zpracoval první dokumentaci nové železniční trati z Prahy do Berouna s dvojicí 25 km dlouhých tunelů. V současnosti připravuje pilotní úsek vysokorychlostní trati z Prahy-Běchovic
do Poříčan.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 06:26
Tracy is unable to log error.