doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury. Členka Odborné rady Katedry architektury, garant programu doktorského studia Architecture and Sustainable Development. Spolupracuje s Národním technickým muzeem, je kurátorkou výstavy v CSD NTM v Plasích. Zaměřuje se na problematiku ochrany a obnovy historických staveb.


Nejnovější články autora