doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury. Člen Odborné rady Katedry architektury. Garant programu doktorského studia a předmětů bakalářského a magisterského studia zaměřených na ochranu a obnovu historických staveb. Autor řady odborných článků, spoluřešitel výzkumných grantů (NAKI, TAČR).


Nejnovější články autora