doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ložisková geologie. Od roku 1996 je zaměstnancem firmy SG Geotechnika a.s. V roce 2013 se habilitoval na Fakultě stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě, kde byl jmenován docentem. Profesně se věnuje především využívání druhotných, recyklovaných a alter­nativních materiálů v inženýrské praxi a úpravám zemin pojivy. Autor monografií Druhotné suroviny v dopravním stavitelství a Úprava zemin.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 13:12
Tracy is unable to log error.