Ing. Jakub Kraľovanec

Absolvent Stavebnej fakulty ŽU v Žiline. V súčasnosti je doktorandom na katedre stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty ŽU v Žiline. Témou jeho dizertačnej práce sú možnosti stanovenia úrovne predpätia v existujúcich predpätých konštrukciách.


Nejnovější články autora