Ing. arch. Irena Králová

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaná architektka ČKA, členka Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR). Profesně se celoživotně orientuje na územní plánování a urbanismus. Spoluautorka – hlavní architektka Územního plánu města Plzně z roku 1995, po Brně druhého schváleného územního plánu v ČR po roce 1989. Spoluautorka – hlavní architektka současně platného Územního plánu Plzeň z roku 2016, oceněného jako nejlepší urbanistický projekt roku 2017.


Nejnovější články autora