Ing. arch. Irena Králová

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaná architektka ČKA, členka Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR). Profesně se celoživotně orientuje na územní plánování a urbanismus. Spoluautorka – hlavní architektka Územního plánu města Plzně z roku 1995, po Brně druhého schváleného územního plánu v ČR po roce 1989. Spoluautorka – hlavní architektka současně platného Územního plánu Plzeň z roku 2016, oceněného jako nejlepší urbanistický projekt roku 2017.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 18:54
Tracy is unable to log error.