Ing. Radek Kozubík

V roce 2006 dokončil studium na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava, obor geotechnické a podzemní stavitelství. Aktuálně se podílí na výstavbě I. etapy linky metra D. Dříve působil na podzemních stavbách Nové spojení, Blanka, SOKP 513, Zahradnický tunel, prodloužení linky metra A Dejvická (mimo) – Motol, kolektor Hlávkův most, bezbariérové zpřístupnění stanic metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí. Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora