Ing. Milan Kössler

Vystudoval obor geotechnika na VUT v Brně. V letech 1996 až 2001 pracoval jako projektant podzemních staveb ve firmě AMBERG Engineering Brno, a.s. Od roku 2001 je zaměstnancem společnosti SG Geotechnika a.s., kde se soustřeďuje především na geotechnický monitoring a geotechnický dohled tunelových staveb. Člen ČKAIT, autorizace v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora