Ing. Juraj Kopčák

Vyštudoval STU v Bratislave, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Od roku 1997 pôsobí vo firme Dopravoprojekt a.s., Bratislava – divízia Prešov. V súčasnosti pracuje v pozícii vedúceho oddelenia mostov. Na stavbe D1 Prešov západ – Prešov juh pôsobí vo funkcii autorského dozoru. Člen SKSI.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:43
Tracy is unable to log error.