Ing. Juraj Kopčák

Vyštudoval STU v Bratislave, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Od roku 1997 pôsobí vo firme Dopravoprojekt a.s., Bratislava – divízia Prešov. V súčasnosti pracuje v pozícii vedúceho oddelenia mostov. Na stavbe D1 Prešov západ – Prešov juh pôsobí vo funkcii autorského dozoru. Člen SKSI.


Nejnovější články autora