Ing. Kateřina Konečná

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, magisterský obor inteligentní budovy. V současnosti se věnuje doktorskému studiu na Fakultě stavební, obor pozemní stavby, se zaměřením na čisté prostory. Od roku 2018 se podílí na výzkumné činnosti v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, kde se zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí, problematiku čistých prostor a využití tepelné figuríny.


Nejnovější články autora