Ing. Kateřina Konečná

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, magisterský obor inteligentní budovy. V současnosti se věnuje doktorskému studiu na Fakultě stavební, obor pozemní stavby, se zaměřením na čisté prostory. Od roku 2018 se podílí na výzkumné činnosti v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, kde se zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí, problematiku čistých prostor a využití tepelné figuríny.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 22:06
Tracy is unable to log error.