Ing. Petr Komínek

Absolvoval VUT v Brně, Fakultu stavební, obor technická zařízení budov. Studium ukončil roku 2014 a následně pracoval jako výzkumný pracovník VUT v Brně (technologie pro Smart Cities, projekty energetických systémů, diagnostika energetických systémů). Od roku 2017 pracuje ve společnosti Enlytech s.r.o.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:09
Tracy is unable to log error.