Ing. Milan Komínek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstruktivně dopravní. V letech 1971–1990 pracoval ve VPÚ Praha jako projektant mostů, v letech 1990–1991 ve firmě Power International a v letech 1992–2016 ve firmě AF-CITYPLAN s.r.o., jako její spoluzakladatel a ředitel. Podílel se na návrzích a realizacích mnoha staveb, zvláště mostů (např. zavěšený Mariánský most v Ústí n. L., nový Tyršův most v Přerově, aktuálně mosty v Nepálu). Má řadu domácích a zahraničních ocenění, bohatou publikační a přednáškovou činnost doma i v cizině a v současnosti je např. ve výboru oblasti  ČKAIT Praha, v prezidiu  CACE, v Gremiální radě IPR v Praze a je členem odborných soutěžních porot. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 15:11
Tracy is unable to log error.