Ing. Petr Kolbábek

Vystudoval VUT v Brně. Poté nastoupil jako asistent stavbyvedoucího do firmy Metrostav a.s., kde pracuje dosud na pozici vedoucího projektu. Mezi jeho realizované projekty patří např. rekonstrukce Jízdárny v Terezíně, Hostivice SEGRO, hala A, D – IN, realizováno formou Design & Build, nebo Silo Blovice. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:03
Tracy is unable to log error.