Mgr. Jan Kolář

Absolvoval studium oboru geologie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V CENIA, české informační agentuře životního prostředí, působí od roku 2005. Nejprve se věnoval řešení problematiky aplikace a hodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) v oblasti výroby a zpracování kovů. Od roku 2008 vedl oddělení IPPC a EIA, které se v roce 2019 transformovalo v oddělení odborné podpory, zaměřující se na zpracování vyjádření k žádostem o vydání/změnu integrovaného povolení a řešení problematiky technické ochrany životního prostředí.


Nejnovější články autora