Ing. Karolína Keprtová

Absolvovala Fakultu technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, obor odpadové hospodářství. Působila jako analytik controller v nadnárodní společnosti zabývající se nakládáním s odpady. Od roku 2018 pracuje jako specialistka IPPC v CENIA, české informační agentuře životního prostředí. Absolvovala úspěšně zkoušky odborné způsobilosti v několika kategoriích podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.


Nejnovější články autora