Ing. Lubomír Keim, CSc.

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a v oboru zkoušení a diagnostika staveb, člen výboru oblasti Praha a Technické komise ČKAIT


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 08:59
Tracy is unable to log error.