Ing. Lubomír Keim, CSc.

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a v oboru zkoušení a diagnostika staveb, člen výboru oblasti Praha a Technické komise ČKAIT


Nejnovější články autora