Ing. Petr Kašík

Vystudoval obor pozemní stavby a konstrukce na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 2008 je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Ve firmě Bogle Architects s.r.o. pracuje od jejího založení v roce 2012. Projektu ELI se věnoval jako HIP od zpracování dokumentace pro umístění stavby po odstranění vad a nedodělků při předání stavby investorovi.