Ing. Petr Kaňkovský

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby v roce 1980. Poté působil v Hydroprojektu, n.p., a v této
firmě, nyní Sweco Hydroprojekt a.s., působí dodnes. Podílel se na přípravě řady staveb z oboru především vodního stavitelství, ale také odpadového hospodářství.


Nejnovější články autora