Ing. Petr Kaňkovský

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby v roce 1980. Poté působil v Hydroprojektu, n.p., a v této
firmě, nyní Sweco Hydroprojekt a.s., působí dodnes. Podílel se na přípravě řady staveb z oboru především vodního stavitelství, ale také odpadového hospodářství.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 23:02
Tracy is unable to log error.