Ing. Josef Kamenický

Vystudoval Fakultu strojní se zaměřením na konstrukci transportních strojů. Nyní pracuje jako asistent na Ústavu konstruování a částí strojů. Věnuje se konstruování, CAD a programování pro CAD. V rámci projektu vývoje 3D tiskárny budov se podílel na návrhu konstrukce a v současné fázi zodpovídá za přípravu dat k tisku.