Ing. Josef Kamenický

Vystudoval Fakultu strojní se zaměřením na konstrukci transportních strojů. Nyní pracuje jako asistent na Ústavu konstruování a částí strojů. Věnuje se konstruování, CAD a programování pro CAD. V rámci projektu vývoje 3D tiskárny budov se podílel na návrhu konstrukce a v současné fázi zodpovídá za přípravu dat k tisku.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 22:34
Tracy is unable to log error.