Ing. Tomáš Just

Vystudoval geotechniku na VUT v Brně. Profesní kariéru zahájil v roce 1996 u firmy Subterra a.s., od roku 2001 je zaměstnancem společnosti OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.). V posledních cca třinácti letech praxe působí v rámci výstavby tunelů v ČR a SR na pozici specialisty zhotovitele. Člen ČKAIT, autorizace v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:35
Tracy is unable to log error.