Ing. Tomáš Just

Vystudoval geotechniku na VUT v Brně. Profesní kariéru zahájil v roce 1996 u firmy Subterra a.s., od roku 2001 je zaměstnancem společnosti OHL ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a.s.). V posledních cca třinácti letech praxe působí v rámci výstavby tunelů v ČR a SR na pozici specialisty zhotovitele. Člen ČKAIT, autorizace v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora