Ing. Iveta Jiroutová

Vystudovala FAST ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Od roku 1988 působí ve společnosti Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nejprve jako technolog pro zatěžovací zkoušky, od r. 2005 zastává funkci ředitelky pobočky Praha. Je autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika staveb.