Ing. Jiří Strnad, Ph.D.

Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. Pracuje jako odborný asistent v Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně. Je autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb. Zaměřuje se zejména na navrhování betonových a zděných konstrukcí, jejich zesilování a rekonstrukce.


Nejnovější články autora