Ing. arch. Michal Ježek

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně. Působí ve společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o., kde je vedoucím hlavní kanceláře v Náchodě, jednatelem a spolumajitelem. Je spoluautorem výcvikového polygonu UPO pro hasiče-lezce ve Velkém Poříčí, který získal titul Stavba roku 2019, a spoluautorem Centra moderního umění EPO1, které obdrželo titul Stavba roku 2023. Je autorizovaným architektem a členem ČKA.


Nejnovější články autora