Ing. Michal Janků

V roce 2011 absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně a v současné době zde pokračuje v doktorském studiu na Ústavu stavebního zkušebnictví. Současně pracuje jako výzkumný pracovník v Centru dopravního výzkumu, v.v.i., kde se věnuje nedestruktivním metodám a diagnostice dopravních staveb.


Nejnovější články autora