Ing. Michal Janků

V roce 2011 absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně a v současné době zde pokračuje v doktorském studiu na Ústavu stavebního zkušebnictví. Současně pracuje jako výzkumný pracovník v Centru dopravního výzkumu, v.v.i., kde se věnuje nedestruktivním metodám a diagnostice dopravních staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 17:09
Tracy is unable to log error.