Ing. Pavel Janeček

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ve své praxi prošel řadou rolí v rámci investiční výstavby. Nejprve byl spolumajitelem projektové kanceláře specializované na stavební statiku. Následně se zabýval realizacemi, zejména průmyslových staveb včetně vodních elektráren. Posledních osm let se zabývá projektovým managementem a poradenstvím. Pracuje v konzultační, inženýrské, architektonické a projektové firmě AFRY CZ s.r.o. jako projektový manažer.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:12
Tracy is unable to log error.