Ing. Pavel Janeček

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ve své praxi prošel řadou rolí v rámci investiční výstavby. Nejprve byl spolumajitelem projektové kanceláře specializované na stavební statiku. Následně se zabýval realizacemi, zejména průmyslových staveb včetně vodních elektráren. Posledních osm let se zabývá projektovým managementem a poradenstvím. Pracuje v konzultační, inženýrské, architektonické a projektové firmě AFRY CZ s.r.o. jako projektový manažer.