doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Je docentem na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Člen pracovních skupin CEN pro normy EN 1993-1-3 a EN 1993-1-4.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:33
Tracy is unable to log error.