doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Je docentem na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Člen pracovních skupin CEN pro normy EN 1993-1-3 a EN 1993-1-4.


Nejnovější články autora