Ing. Jan Rožek

Vystudoval VUT v Brně, obor geotechnika (1999). Od téhož roku je zaměstnancem firmy AMBERG Engineering Brno, a.s., kde působí jako projektant tunelových staveb. Od roku 2011 se kromě tuzemska podílí na projektech v Rakousku a v Německu. Člen ČKAIT, autorizace v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora