prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng.

V současné době vede Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla, spojující výzkum 30 akademických, výzkumných i průmyslových účastníků. Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Pracoval ve Výzkumném ústavu ČKD PRAHA. Současně vyučoval na ČVUT v Praze na katedře automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. V letech 1994–2015 katedru vedl. V období 1997–2000 děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, v letech 2006–2018 proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost FS. V letech 1990–1991 vyučoval na Sinclair College, Dayton Ohio, v roce 1994 byl tzv. visiting scientist na ETH Zuerich.


Nejnovější články autora