prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng.

Strojní inženýr, motorář a termodynamik. Pracoval ve výzkumu motorů ČKD PRAHA a Škoda Interdiesel Smíchov. Působí v Centru vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde byl vedoucím ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, děkanem a proděkanem pro vědu a výzkum. V letech 1990–1991 přednášel na Sinclair CC, Dayton, OH, USA, a v roce 1994 působil jako hostující mladý profesor na ETH Zürich. Zabývá se energetickými a environmentálními aspekty dopravy pomocí simulací i experimentů na hnacích jednotkách vozidel.


Nejnovější články autora