Ing. Štefan Ivor

Vystudoval Fakultu BERG, obor podzemní stavby a geotechnika, na TU v Košicích. Od roku 2003 pracoval ve firmě Metrostav a.s., divize 5, a to jako mistr podzemí na projektu Optimalizace trati Česká Třebová – Krasíkov, tunel Krasíkov I, poté jako přípravář a stavbyvedoucí na podzemních stavbách, ražbách traťových tunelů metra V.A v Praze. Na pozici hlavního stavbyvedoucího řídil projekt Modernizace trati Rokycany-Plzeň – tunely Ejpovice. Člen ČKAIT, autorizace v oboru geotechnika.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 28. 5. 2024 10:21
Tracy is unable to log error.