Ing. Miloslav Frankovský

Pôsobí ako predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Terraprojekt a.s. Je predsedom Slovenskej tunelárskej asociácie ITA/AITES. Na stavbe Diaľnice Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vykonáva funkciu hlavného inžiniera projektu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 06:27
Tracy is unable to log error.