Ing. Milan Šístek, FEng.

Přes padesát let se věnuje projektování mostů. Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. V letech 1970–1992 pracoval ve společnosti PÚDIS Praha, poté do roku 2020 ve firmě Novák a partner s.r.o., od roku 2020 pak ve firmě Valbek s.r.o. Člen ČKAIT a Inženýrské akademie ČR, čestný člen České betonářské společnosti. Byl oceněn za řadu projektů. Pracuje na projektu Rekonstrukce Barran­dovského mostu v Praze.