Ing. Petr Hybský

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, zaměření na geotechniku.Při studiu získával praktické zkušenosti u firmy PERI GmbH v německém Weissenhornu a u firmy Metrostav a.s., kde pracoval, na výstavbě trasy IV.C2 pražského metra. Podílel se na realizaci kolektoru Václavské náměstí trasy C, výstavby metra V.A i Ejpovických tunelů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 18:49
Tracy is unable to log error.