Ing. Hana Hrubá

Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Od roku 1998 pracuje ve firmě TORION, projekční kancelář, s.r.o., od roku 2002 jako vedoucí inženýr. Ateliér řeší jako generální projektant výstavbu logistických center, bytových komplexů i občanské výstavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 11:12
Tracy is unable to log error.