Ing. Stanislav Hračov, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava (2003), obor průmyslové a pozemní stavitelství, a Fakulty stavební ČVUT v Praze (2010), obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2003 vědecký pracovník Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a také vedoucí oddělení dynamiky a stochastické mechaniky. Zabývá se zejména dynamikou a aeroelasticitou stavebních konstrukcí, specializuje se na problematiku útlumu a snížení nadměrných vibrací.


Nejnovější články autora