Ing. Stanislav Hračov, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava (2003), obor průmyslové a pozemní stavitelství, a Fakulty stavební ČVUT v Praze (2010), obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2003 vědecký pracovník Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a také vedoucí oddělení dynamiky a stochastické mechaniky. Zabývá se zejména dynamikou a aeroelasticitou stavebních konstrukcí, specializuje se na problematiku útlumu a snížení nadměrných vibrací.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 22. 5. 2024 04:04
Tracy is unable to log error.