akad. arch. Marek Houska

Absolvent UMPRUM, obor architektura. Zaměřuje se hlavně na interiér, a to v historických objektech (Staroměstská radnice, Gočárova Legiobanka, hotel Paříž atd.). Z architektonicko-inženýrských realizací je to např. výtah ve věži Staroměstské radnice či ocelová lávka pro pěší přes Patočkovu ulici v Břevnově.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 6. 2024 09:48
Tracy is unable to log error.