Ing. Michal Hnilička

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor životní prostředí, v rámci magisterského studia se zaměřoval na vliv výstavby tunelových staveb na prostředí. Během studia začal pracovat v oddělení podzemních staveb ve firmě Pragoprojekt, a.s., kde spolupracoval na projektech silničních tunelů a prováděl prohlídky silničních tunelů v ČR. Roku 2019 nastoupil do firmy Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., kde pracuje na projektech železničních tunelů a pražského metra. Má oprávnění pro provádění prohlídek silničních tunelů.


Nejnovější články autora