Ing. Jaroslav Hněvkovský

Autor článku vystudoval na katedře energetických strojů a zařízení Fakultu strojní ČVUT v Praze. Celý pracovní život, až na krátké přerušení, pracoval ve ŠKODĚ Praha, která zajišťovala dodávky a montáž elektráren prakticky po celém světě – od projektanta po vedoucí manažerské pozice při výstavbě elektráren. V posledních letech pracoval na rekonstrukcích tuzemských klasických elektráren.